Rugby league banen

0 Comments

Banen til Rugby League eller også kalt for «Pitch» eller «Paddock» er det avgrensede området hvor sporten rugby spilles. Dette feltet er inndelt på en spesiell måte og det er gress som dekker hele banen.

Hvordan dette feltet skal inndeles er fastsatt ved lov for sporten, slik at det blir like forhold uansett hvor i verden man spiller dette spillet. Hovedorganet for denne sporten er Rugby League International Federation. Spill området er definert som «området som er begrenset til, men ikke inkludert, berøringslinjene og dødball-linjene» i sportens regler. Dersom ballen, eller en spiller som er i besittelse av ballen, kommer i kontakt med berøringslinjene eller dødball linjene eller bakken utenfor dem, ansees for ballen for å være ute av spill.

Rugby liga feltet har også markeringer for å betegne hvor omstart, for eksempel scrums, bør plasseres.

Dimensjonene

Rugby league er spilt på et felt eller en bane som er 112 til 122 x 68 meter eller 122,5 til 133,4 x 74,3 yard. De lange kantlinjene er berøringslinjer og de korte linjene i hver ende er dødlinjer – berører ballen noen av de linjene er ballen ute av spill.

Feltet

Nær hver ende av feltet (banen) er det en scoringslinje, eller en forsøkslinje (try line). Mellom disse linjene i hver ende er det nøyaktig 100 meter eller 109,4 yards. Et scorings område blir kalt for i mål området og er fra 6 til 11 meter bredt i hver ende eller 6,6 til 12 yards – altså mellom forsøkslinjen og dødlinjen.

Det meste av spillet vil skje innenfor det markerte spillområdet, dette området er begrenset, men ikke inkludert berøringslinjene og mållinjene.

Når laget som er i besittelse av ballen forsøker å score et forsøk, er mållinjen inkludert i målområdet, og det å få ballen i berøring av jorden på riktig måte er et forsøk.

Når laget i besittelse forsøker å returnere ballen til spillområdet fra sitt eget målområde, er mållinjen en del av spillområdet. Et lag som fanges med ballen i sitt eget målområde må starte på nytt med et utspark av ballen mellom stengene sine, dette resulterer vanligvis i at andre lag overtar besittelsen av ballen.

Mellom mållinjene går det linjer hver 10’ meter. De går parallelt med «touch» linje. Frispark blir tatt 10 meter inn fra det punktet hvor ballen berørte bakken etter å ha blitt sparket ut for å vinne bane etter et straffespark. Dersom en «scrum» er nødvendig for å starte spillet igjen og hendelsen som forårsaket dette er innen 20 meter vekk fra en av berøringslinjene eller 10 meter fra en mållinje skal «scrum’en» utføres 20 meter inn på banen fra sidelinjen eller 10 meter opp fra mållinjen.

Markeringer

Linjene som markere avstanden på feltet er på tvers av feltet hver tiende meter vinkelrett på berøringslinjene eller sidelinjene. Avstanden stiger fra mållinjen og frem til halvveis på banen – denne linjen på midten er merket «50» (likner på en typisk bane for amerikansk fotball). Disse linjene samt mållinjene, dødlinjene og berøringslinjene er 15 centimeter brede og hvite i farge, det eneste unntaket er de 40 meter lange linjene som vanligvis er farget røde for å skille dem fra for å bestemme 40-20 spark i spill.

DE korte linjene parallelt med sidelinjene 10 og 20 meter fra berøringslinjene er 10 cm brede og hvite.

Distansemarkørene på banen er hvite med rødt omriss.  Disse markørene er 2 meter høye.