Starter tidlig med rugby i Vestfold

0 Comments

Hvor mange som blir gode når de blir ungdom og voksne, er ikke det som er viktig her. Det er jo akkurat slik det skal være også, sporten skal preges av lek og moro. I ung alder skal ikke barn utsettes for press og forventninger, det er i alle fall min holdning til barneidretten – selv om jeg vet det er mange meninger om nettopp dette. Men la oss bli litt bedre kjent med et miljø, hvor fokuset er å ha det moro. Vi skal ta en tur til Horten, og sporten vi snakker om er rugby. Det at barna snakker ivrig om treningen, har faktisk skapt et miljø hvor nye deltakere – ofte kommer fordi venner har fortalt hvordan de har det på treningen. Dette er etter min mening, et skoleeksempel på hvordan barneidrett skal organiseres og drives, og hvilke holdninger vi voksne skal gi dem.

Startet i det små

Overskriften kan jo tolkes i minst to betydninger, for det er små barn vi her snakker om – og i starten var de bare to stykker. Nå har dette vokst seg til et helt lag, som trener to ganger hver uke.

Ble med foreldrene på trening

Det var slik det hele startet, og idéen om å gjøre noe mer ut av det kom mer eller mindre tilfeldig. For at barna ikke skulle kjede seg, startet trener Stig Jensen med å aktivisere barna – mens foreldrene trente. De er alle sammen barn i barnehagealder, og det å bedrive en kombinasjon av ball lek og rugby – er noe de alle sammen synes er artig.

Ble med foreldrene på trening

Spiller ikke kamper

Reglene i rugby er for kompliserte, til at så små barn kan spille ordinære kamper. Men poenget med treningen, er hovedsakelig at de skal lære seg ballkontroll og bevegelighet. Treneren legger også til at barna får bedre kondisjon, som også er et av målene for laget. Barna får heller ikke lov til å takle, men det å bruke hele kroppen er lovlig – men alt skjer naturlig nok under oppsyn og veiledning fra trener Stig. Selv startet han med sporten i voksen alder, og synes det er veldig artig og motiverende å trene barna. Det er lett å se at de trives og har det morsomt.

Sosial sport

Foreldrene til barna blir ofte involvert i treningen, og også i sosiale sammenhenger utenom treningstiden. Slik er det også med seniorene, som har sosiale arrangementer etter treninger og kamper. Ja det hender også at de legger det til helger, slik at familiene kan bli en del av det hele. En del av barna som trener, har foreldre som selv spiller rugby.

Sammen i barnehagen

Dagen etter trening, er det mye snakk barna i mellom. Dette fordi svært mange av barna, går i samme barnehage – dette har også medført rekruttering av nye barn, som synes rugby virker spennende. Treneren sier at han selv sitter igjen med mye energi og overskudd, etter en treningsøkt med barna. Det er dette som driver han videre, i tillegg til det å se barna har det morsomt så klart.